Joode Rotschläch – oder Bi me et mich, ess et verkiert! (Mundarttext)